Urban development

Stadsutveckling och urban hållbarhet

Vi befinner oss i brytpunkten där våra städer nu är hem till en majoritet av jordens befolkning. Samtidigt verkar den hållbara staden ofta vara långt borta, med ökande miljöpåverkan, sociala klyftor och otrygghet. I mitt arbete som kreatör och producent har frågor kring inkludering och deltagande stått i fokus och jag tror passionerat att svaret på framtidens hållbara städer är platser som fler medborgare känner ägandeskap och tillgänglighet kring.   IMG_7930

Stockholms stad
Kulturrådet
Nordisk kulturfond
Innovativ-Kultur_logga
eu-erasmus_1
Creative Europe
Postkodlotteriet
Kulturbryggan
Svenska kyrkan